درباره ما

موسسه «حامیان حیات پاک»

تاریخ ثبت: ۲۴ مرداد ۹۷

شماره ثبت: ۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۸۴۵۵۵

 

محمدحسن طالبیان اشکذری مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره
الهام قادری عصر آبادی رئیس هیئت‌مدیره
علیرضا پیشداد خزانه‌دار و عضو هیئت‌مدیره
حسن جعفری نسب نائب رئیس هیئت‌مدیره
علی‌اکبر کاظمی عضو هیئت‌مدیره
مهدی جعفری نسب عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره
علیرضا عسکری عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره
جمال دهقانی بازرس اصلی
امیرحسین عسکری بازرس علی‌البدل
http://ashkezarnews.ir/wp-content/uploads/2018/06/image_C5A.jpg علی مشیری روابط عمومی